Wij verkopen uw gegevens niet

We doen er alles aan om de privacy van alle bezoekers van deze website te beschermen. Wij verbinden ons er toe om de verzamelde data in geen enekel geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wij houden ons aan de regels volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB).

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vergegenwoordiger die deze privacy policy heeft gelezen.

Behandeling persoonsgegevens

Bezoekers die deze website bezoeken worden alleen verzocht om hun mail adres achter te laten voor de nieuwsbrief of voor een review. Het mail adres gebruiken wij dan ook alleen voor het versturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we het mail adres  eventueel bij een geplaatste review, als we hier nog vragen of opmerkingen over hebben.

We kunnen uw informatie gebruiken en analyseren voor administratieve redenen, ondersteuning van de diensten en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze diensten. Verder kunnen je gegevens ook gebruikt worden om contact met je op te nemen, alleen door ons. Met uitzondering van verzoeken van de rijksoverheid.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op je computer. kadofeest.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op onze website geen cookies ontvangt.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht om alle gegevens die wij over jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren.